Sarajevo, 25. decembar 2017. – Dana 23. decembra 2017. godine je  održana deveta redovna sjednica aktuelnog saziva Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Na sjednici usvojena je Izjava povodom jednostranog pokušaja promjene statusa svetog grada Kudsa – Jerusalema.

U Izjavi Sabora IZ u BiH se kaže:

– Sabor Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini izražava svoje žaljenje i zabrinutost jednostranim pokušajem promjene statusa svetog grada Kudsa -Jerusalema.

Kuds sa Mesdžidu-l-Aksom je jedan od tri sveta grada islama i prva kibla muslimana. On je sveti grad u tradiciji Jevreja, kršćana i muslimana. U njemu je uvijek bilo mjesta za sve vjere i njihove bogomolje. Muslimani su stoljećima upravljali ovim gradom i nikada ga nisu smatrali samo svojim.

Pokušajem jednostranog mijenjanja statusa ovog svetog grada čini se velika nepravda i ugrožavaju izgledi za postizanje pravednog i trajnog mira.

Proglašavanje Jerusalema glavnim gradom Izraela je ne samo nepravedno prema muslimanima i kršćanima Palestine, pa i čitavog svijeta, nego je i nelegalno. Rezolucija Savjeta bezbjednosti UN-a br. 478 je jasno kazala kako tvrdnja Izraela da je Jerusalem «cijeli i jedinstven» glavni grad Izraela krši međunarodno pravo. Status Jerusalema je definiran rezolucijama Ujedinjenih nacija i međunarodnim pravom koje bi trebalo biti obavezujuće za svakog.

Nadamo se da će se poštovati poseban status Kudsa- Jerusalema koji on ima u ibrahimovskim-abrahamovskim tradicijama, kao i volja međunarodne zajednice koja je jasno izražena na posljednjoj sjednici Generalne skupštine UN-a, stoji na kraju današnje Izjave Sabora Islamske zajednice.

Izvori: MINA i http://www.islamskazajednica.ba/