Sarajevo, 10. mart 2017. godine – Grupa od 25 studenata iz Švedske na čelu sa prof. Johansenom imala je priliku da u sklopu svoje posjete Bosni i Hercegovini posjeti 09. marta 2017. godine Centar za dijalog – Vesatijja. Grupu je primio predsjednik Upravnog odbora Centra dr. Mustafa Cerić.

U veoma prijatnoj atmosferi dr. Cerić se obratio prisutnima upoznavši ih sa idejom Vesatijje tj. središnjeg puta, što je kod prisutnih izazvalo neskriveno interesovanje. U svom obraćanju dr. Cerić je govorio o razlozima pokretanja ovog Centra, njegovoj potrebi te o aktivnostima kojima se Centar bavi, naglasivši da je nama potreban kako međureligijski tako isto i međumuslimanski dijalog.

Nakon toga gosti su imali priliku da postave dr. Ceriću svoja pitanja gdje su tražili dodatna pojašnjenja vezana za središnji put, njegov komentar na aktuelnu stiuaciju u muslimanskom svijetu te su mu uputili nekoliko pitanja o izazovima sa kojima danas susrećemo.

Predsjednik Upravnog odbora je na kraju susreta prof. Johansenu uručio dva primjerka nove vrijedne publikacije Centra pod nazivom “LETTER – PISMO”.